Zaloguj się, żeby podać dane
niezbędne do przekazania nagrody
Złóż wniosek o Konto Optymalne przez internet i zdobądź nagrody
Weź udział w promocji „Money Mania edycja specjalna konto”, spełnij warunki opisane w Regulaminie i odbierz do 100 zł premii na Konto Optymalne w Banku BGŻ BNP Paribas, od
Ad Astra Sp. z o.o.


Odbierz nawet do 300 zł premii w promocji „Mobilna Premia 2”, od Banku BGŻ BNP Paribas S.A., spełniając warunki opisane w Regulaminie
  zasady

Zobacz regulamin promocji „Mobilna Premia 2”


Uczestnikiem promocji „Money Mania edycja specjalna konto” oraz „Mobilna Premia 2” może być osoba fizyczna, będąca konsumentem, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w ciągu 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. , a przed połączeniem banków BGŻ S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. - w żadnym z tych banków. Promocja „Money Mania edycja specjalna konto” będzie trwała w okresie od dnia 23 stycznia 2018 roku aż do osiągnięcia liczby 1500 rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 23 lutego 2018 roku. Promocja „Mobilna Premia 2” będzie trwała od dnia 15 stycznia do dnia 31 marca 2018 roku.
W zmieniającym się świecie Twoje Konto osobiste powinno być jak najtańsze:
zasady
zasady
Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami:

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w promocji „Money Mania edycja specjalna konto”?

Potwierdzenie zostało wysłane razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otworzenie konta w promocji „Money Mania edycja specjalna konto”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Składałem wniosek o konto i połączenie zostało przerwane. Co zrobić dalej?

Złóż wniosek o konto raz jeszcze, koniecznie używając do tego celu linka, który przesłaliśmy razem z potwierdzeniem rejestracji. Pamiętaj o tym, żeby trafić na stronę Banku, używając tego linka. W innym przypadku, zgodnie z Regulaminem promocji „Money Mania edycja specjalna konto”, nagroda może nie zostać Ci przyznana.

Bank poprosił mnie o ponowne przesłanie skanu dowodu osobistego. Dlaczego?

Przesłany do weryfikacji skan prawdopodobnie był nie do końca wyraźny lub był ucięty. Przygotuj nowy skan obu stron dowodu, dbając o to, by był on wyraźny i prześlij go ponownie.

Jak składać reklamacje?

Napisz do organizatora promocji „Money Mania edycja specjalna konto”: kontakt@agencjahagen.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Koniecznie użyj maila, który posłużył do rejestracji w promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem pod numerem 801 321 123 (opłata za połączenie według cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej – osobiście w Oddziałach lub Centrali Banku albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku.

Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „Money Mania edycja specjalna konto” i otrzymać Nagrodę kilkukrotnie?

Zgodnie z Regulaminem „Money Mania edycja specjalna konto” każdy uczestnik może wziąć udział w promocji tylko 1 raz. Również w Banku podając swoje dane możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Optymalne.

Ile właściwie wynosi nagroda, którą mogę otrzymać?

Łącznie można otrzymać nagrody o wartości aż do 400 zł. W tym celu możesz wziąć udział w 2 promocjach równocześnie: „Money Mania edycja specjalna konto”, organizowanej przez Ad Astra Sp. z o. o., w której można otrzymać do 100 zł oraz „Mobilna Premia 2”, organizowanej przez Bank BGŻ BNP Paribas S. A., w której można otrzymać do 300 zł (max. 25 zł/miesiąc). Nagrody można otrzymać po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków promocji.

INFORMACJE PRAWNE
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

1Organizatorem promocji „Money Mania edycja specjalna konto” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@agencjahagen.pl. Informacje o promocji „Money Mania edycja specjalna konto”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie https://moneymania.pl/edycja-specjalna-konto/, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Otrzymanie nagrody o łącznej wartości 100 zł w ramach Promocji „Money Mania edycja specjalna konto” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków: (i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie https://moneymania.pl/edycja-specjalna-konto/ w okresie od dnia 23.01.2018 r. do osiągnięcia liczby 1500 rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 23.02.2018 r., (ii) złożenia oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, (iii) zawarcia z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) za pośrednictwem kuriera Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego wraz z kartą debetową w planie taryfowym Konto Optymalne („Konto Osobiste”) w ramach organizowanej przez Bank promocji „Mobilna Premia 2” w sposób określony w Regulaminie promocji „Money Mania edycja specjalna konto” („Regulamin”) w terminie od 23.01.2018 r. do 09.03.2018 r., (iv) otrzymania na Konto Osobiste zdefiniowanych w Regulaminie wpływów w wys. min. 1000 zł w każdym z miesięcy marzec - maj 2018 r., (v) wykonania bezgotówkowych transakcji kartą debetową wydaną do ww. Konta o łącznej wartości minimum 300 zł w każdym z miesięcy marzec - maj 2018 r., (vi) posiadanie Konta Osobistego i karty do tego konta na dzień wydania nagrody.
Promocja „Money Mania edycja specjalna konto” obowiązuje od dnia 23.01.2018 r. do momentu osiągnięcia liczby 1500 rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 23.02.2018 r. (termin zgłoszenia do Promocji).

Promocja dotyczy tych osób fizycznych - konsumentów, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku, a przed połączeniem banków BGŻ S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. - w żadnym z tych banków oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji. Konto Osobiste, o którym mowa w Regulaminie promocji „Money Mania edycja specjalna konto” jest oferowane przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony) w ramach organizowanej przez Bank promocji „Mobilna Premia 2”. Informacje o Koncie Osobistym z planem taryfowym Konto Optymalne, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http://bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

2Promocja „Mobilna Premia 2” organizowana jest przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A., dostępna jest dla konsumentów posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy nie są lub nie byli przez 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku o przystąpienie do Promocji „Mobilna Premia 2” posiadaczem / współposiadaczem konta osobistego w Banku, a przed połączeniem banków BGŻ S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. - w żadnym z tych banków. W ramach promocji „Mobilna Premia 2” Klient korzysta z przyznawanej przez Bank premii w wysokości 1 zł za każdą z Transakcji Mobilnych*, których wartość wynosi co najmniej 1 zł, wykonanej w miesiącu kalendarzowym, w okresie 12 miesięcy od dnia przystąpienia do Promocji „Mobilna Premia 2”, maksymalnie w wysokości 25 złotych w danym miesiącu kalendarzowym – do 300 złotych w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych. Warunkiem uzyskania premii jest spełnienie następujących warunków w okresie Promocji „Mobilna Premia 2” tj. od 15 stycznia do 31 marca 2018 r.: 1) zaakceptowanie Regulaminu Promocji „Mobilna Premia 2” (dalej „Regulamin”) i złożenie wniosku o otwarcie Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Optymalne, Konto Maksymalne lub Konto Premium, o kartę do tego Konta i dostęp do systemu bankowości internetowej Pl@net w ramach promocji „Mobilna Premia 2”, 2) złożenie wniosku o przesyłanie na swój adres e-mail dokumentów lub informacji związanych z realizacją umów zawartych z Bankiem (e-korespondencja), 3) zaakceptowanie Regulaminu, 4) zawarcie indywidualnej Umowy ramowej w zakresie objętym wnioskiem za pośrednictwem kuriera; po zawarciu Umowy w każdym z 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych aktywne korzystanie z Konta – poprzez zlecenie z Konta co najmniej 2 transakcji płatniczych na rachunki płatnicze przedsiębiorców będących:

a. dostawcami mediów (płatności za telefon, TV, Internet, prąd, gaz, wodę lub ścieki),

b. dostawcami usług płatniczych, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (np. bank krajowy, biuro usług płatniczych, instytucja płatnicza), w zakresie spłaty kredytu, pożyczki udzielonej przez ten podmiot

c. uczelniami (szkołami wyższymi), zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym w zakresie infrastruktury związanej z ich prowadzeniem (np. płatności za korzystanie z akademików, domów studenckich),

d. placówkami systemu oświaty, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (np. szkoły, przedszkola), a także żłobkami albo klubami dziecięcymi,

lub poprzez otrzymywanie na Konto wynagrodzenia za pracę.

*/ Transakcja Mobilna – każda z następujących transakcji, z wyłączeniem transakcji opisanych w Regulaminie Promocji: 1) Transakcja Aplikacją Mobilną za wyjątkiem płatności poprzez system BLIK i założenia lokaty, 2) Transakcja Android Pay, 3) Transakcja MasterPass. W przypadku kilku Transakcji Aplikacją Mobilną wykonanych na ten sam rachunek beneficjenta w tym samym miesiącu kalendarzowym, Premia wypłacana jest tylko za pierwszą transakcję. Premia będzie wypłacana od Transakcji Mobilnych, których wartość wynosi co najmniej 1 zł.
Kontakt Telefon Kontakt Telefon