Partner akcji:

Załóż konto

i odbierz nawet

560

Zaloguj się Czytaj więcej

Jak otrzymać
100 zł premii?

Jeśli jeszcze tego nie robiłeś, zarejestruj się w Money Manii – proces rejestracji zajmie Ci tylko chwilę.

Od razu otrzymasz wiadomość potwierdzającą - kliknij w nią – tym samym potwierdzisz chęć udziału w promocji. Przejdź na stronę Edycji 10 i wyślij wniosek o Konto 360o / Konto 360o Student ze strony akcji. Podpisz umowę i aktywnie korzystaj ze swojego nowego konta, a premia wpłynie na nie w terminie wskazanym w Regulaminie.

Jak otrzymać
bon o wartości 100 zł?

Nie musisz robić nic dodatkowo – bon otrzyma każdy, kto spełni warunki opisane w Regulaminie akcji.

Unikalny kod Twojego bonu o wartości 100 zł otrzymasz razem z wiadomością potwierdzającą naliczenie premii. Pamiętaj, że będzie ważny rok – możesz go użyć kiedy będziesz chciał do wycieczki, którą zarezerwujesz za pośrednictwem serwisu wakacje.pl.

Jak otrzymać dodatkowe
360 zł zwrotu od Banku Millennium?

Otwórz konto w Banku nagradzanym w rankingach jakości i korzystaj z niego na co dzień.

Otrzymasz zwrot 2% płatności kartą (do 30 zł miesięcznie) i 5% płatności BLIKIEM (również do 30 zł miesięcznie). A zatem możesz zyskać aż 60 zł premii przez 6 miesięcy!

UWAGA! Skorzystanie z produktu w sposób inny, niż wskazany w promocji, uniemożliwi wypłatę premii.
Szczegóły realizacji bonów wakacyjnych dostępne są na stronie http://www.wakacje.pl/bony-turystyczne.html
Szczegółowy Regulamin akcji dostępny jest na stronie http://moneymania.pl/edycja10/regulamin

Chcesz więcej?!

Sprawdź co zrobić, żeby prócz premii i bonu dostać jeszcze 1500 zł!
Sprawdź

Jak założyć konto w Money Manii

KROK 1

Zaloguj się w Money Manii i wyślij wniosek o Konto 360o / Konto 360o Student

KROK 2

Podpisz umowę w procesie z kurierem lub z wizytą w wybranym przez Ciebie oddziale Banku Millennium

KROK 3

W czerwcu i w lipcu 2017 roku, zasil konto kwotą co najmniej 1 000 zł i wykonaj co najmniej jedną płatność bezgotówkową

KROK 4

Uzupełnij numer swojego aktywnego konta i czekaj na wiadomość potwierdzającą naliczenie premii, wraz z Twoim bonem wakacyjnym o wartości 100 zł

Otwórz konto pełne korzyści

0

Konto 360º lub Konto 360º Student Banku Millennium to:

 • Za prowadzenie konta i kartę do konta
 • Za wypłaty z bankomatów
 • Za krajowe przelewy w złotych przez Millenet i aplikację mobilną
 • Za przelewy na e-mail i numer telefonu
 • Za realizację zleceń stałych i poleceń zapłaty

Zwolnienie z opłat za Konto 360°, kartę oraz wypłaty z bankomatów w przypadku zaksięgowania na koncie min. 1000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1 płatności kartą do konta/ BLIKIEM w miesiącu. Konto 360° Student jest prowadzone bezpłatnie dla osób w wieku 18–26 lat. Zwolnienie z opłat za kartę oraz wypłaty z bankomatów w przypadku zaksięgowania na koncie min. 1 płatności kartą do konta/ BLIKIEM w miesiącu. Za wypłaty z bankomatów za granicą ich operatorzy mogą pobierać opłaty niezależne od Banku pod warunkiem poinformowania Posiadacza karty przed dokonaniem operacji. Opłata ta nie jest przychodem Banku Millennium SA. Wypłata w walucie obcej przeliczana jest na PLN, co wiąże się z dodatkową marżą określoną w Cenniku usług. Przez 6 miesięcy możliwy jest zwrot 2% płatności kartą do Konta 360° (do 30 zł/mies.) oraz 5% płatności BLIKIEM (do 30 zł/mies.) pod warunkiem zalogowania się do aplikacji mobilnej oraz zaksięgowania na koncie min. 1000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1 płatności kartą do konta/BLIKIEM w danym miesiącu. Promocja dot. osób, które od 29.02.2016 r. do 25.02.2017 r. nie posiadały w Banku ROR lub Konta Technicznego i do 30.06.2017 r. otworzą Konto 360° z kartą do tego konta, wyrażą zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu Banku za pomocą środków porozumiewania się na odległość oraz spełnią pozostałe warunki Promocji. Opłaty, oprocentowanie i inne szczegóły oferty zawarte są w Cenniku usług, Cenniku usług – prowizje i opłaty, Cenniku usług – stopy procentowe, Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium SA oraz Regulaminie Promocji „Zyskaj 360 zł” – 5 edycja, dostępnych w placówkach Banku oraz na www.bankmillennium.pl.

 • Wyślij wniosek
  12.04 - 28.05.2017
 • Ostatni dzień na podpisanie umowy
  31.05.2017
 • Spełnij warunki akcji
  01.06 - 31.07.2017
 • Ostatni dzień na uzupełnienie numeru konta
  31.07.2017
 • Wiadomość potwierdzająca z bonem
  10.08.2017
 • Wypłata premii
  16.08.2017
Pamiętaj, że aby otrzymać premię od Banku Millennium spełnij warunki stawiane przez Bank!

Organizatorem Akcji promocyjnej „Money Mania 10” (dalej „Akcja”) oraz fundatorem premii jest Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-365, pl. Grunwaldzki 23, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000045348, NIP 897-16-52-608, kapitał zakładowy 3.279.500,00 zł. Szczegółowy Regulamin akcji dostępny jest na stronie http://moneymania.pl/edycja10/regulamin