Wenecja? Paryż? Wyspy Kanaryjskie, a może Egipt?
Spełnij marzenia o wyjątkowym urlopie!

Tylko teraz aż czworo uczestników, którzy spełnią wszystkie warunki opisane w Regulaminie, prócz możliwości otrzymania premii, bonu o wartości 100 zł i zwrotu gotówki od Banku Millennium otrzyma dodatkowo bon o wartości 1500 zł do wykorzystania na dowolną wycieczkę z oferty serwisu wakacje.pl. Bon jest ważny przez rok!

 

Decydujące znaczenie przy wyborze czterech laureatów ma data aktywacji aplikacji mobilnej Banku.
Nagrodę otrzyma ten, kto jako 90, 180, 270 i 360-ty aktywuje aplikację mobilną i wykona 5 transakcji Blikiem.

Organizatorem Akcji promocyjnej „Money Mania 10” (dalej „Akcja”) oraz fundatorem premii jest Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-365, pl. Grunwaldzki 23, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000045348, NIP 897-16-52-608, kapitał zakładowy 3.279.500,00 zł. Szczegółowy Regulamin akcji dostępny jest na stronie http://moneymania.pl/edycja10/regulamin